ASFFH zní jako znuděné odfrknutí podsvětního démona. Jde ovšem o zkratku Akademie science fiction, fantasy a hororu. Kdo se o tyto žánry zajímá, jistě obvykle v polovině května postřehne zprávu, že Akademie udělila své ceny. Ale o jakou instituci se vlastně jedná, kdo za ní stojí a jaká je její kvalifikace pro výběr toho nejlepšího z žánru? Pustili jsme se do pátrání a zjištění nás poněkud překvapila.

Všechny cesty vedou na web

Stránky www.asffh.info na první pohled připomínají dávné časy, kdy webdesign úpěl pod knutou temných čarodějů. Stejně tak úvodní stránka vysvětlující, že kontakty najdete v sekci Kontakty, je reliktem z dob, kdy internet poháněly parní stroje. Navzdory tomu, že poslední ocenění byla udělena v sobotu 13. května, pod nadpisem Aktuální informace lze nalézt seznam oceněných z roku 2015. Holt první dojem uděláte jen jednou.

Leč toliko povrchní člověk by dal jen na formu, a proto potěší informace drobným písmem:

Již od roku 1995 se jako nezávislé sdružení odborníků na fantastický žánr věnujeme zkoumání a především hodnocení fantastických děl vydaných na českém a slovenském trhu. Naší hlavní činností je předávání cen v různých kategoriích postihujících fantastický žánr téměř v celé jeho šíři, alespoň pokud jde o díla literární a částečně i výtvarná.

Především. Téměř. Částečně. Mission statement je úderný stejně jako démonická pečeť nad ním. Ta totiž na první přečtení nedává smysl, ale jde o důmyslný rébus v duchu nejlepší fantasy tradice, jehož rozluštění posouvá hrdiny v questu dál. Správně seřazená slova obsahují zásadní stopy, totiž že jde o Akademii „při české sekci World SF“ a že snad sídlí v Praze.

A to jste jako psal sám?

Radost z prvního úspěchu v pátrání je však dočasná: co to je World SF ani její česká sekce se nikde na stránkách už nedozvíme. V rejstříku právních subjektů registrovaných v České republice žádné World SF také nenacházíme, přestože samy stanovy ASFFH tvrdí:

Akademie je součástí World SF, ke své práci využívá servisu této organizace, včetně právní subjektivity.

Tedy, právníci nejsme, ale stanovy Akademie rozhodně neodpovídají parametrům zapsaného spolku, jaké si už pár let žádá nový občanský zákoník. Kromě toho, že jsou na základní ustavující dokument chaotické, děravé a místy si protiřečí, odvolávají se v důležitých věcech jako způsob hodnocení oceňovaných děl nebo seznam oceňovaných kategoriína zvláštní přílohy, na které už ale žádné odkazy nevedou.

Jak se hodnotí

Systém oceňování naštěstí vysvětluje stránka Přehledy udělených cen. V kostce, jak jsme ho pochopili my: nejprve ASFFH obešle své členy obsáhlým, leč neúplným seznamem toho, co bylo v daném roce vydáno či vytvořeno. V prvním kole nominují akademici do různých kategorií až pět děl. Do druhého kola postupují v každé kategorii tři díla, která byla nominována nejčastěji, načež se hlasuje o vítězích.

Akademikem snadno a rychle?

Kdo jsou tedy ti nezávislí odborníci a členové tajemné Akademie? Stanovy říkají:

Členem se může stát ten, kdo sleduje a vytváří hodnoty spojené se SF v jazykové oblasti češtiny a slovenštiny, profesně spjatý se science fiction nebo příbuznými žánry, doporučený alespoň dvěma stávajícími členy a schválený radou Akademie, jehož vstup bude následně potvrzen nadpoloviční většinou členů Akademie při nejbližší valné hromadě členstva.

To zní jako výběrový klub pro zvané. Ale kdo tvoří radu Akademie, jak často se valné hromady scházejí, kdy se konala poslední, nebo snad nějaký zápis? To jsme na webu nenašli.

Zjišťujeme však, že teoreticky bychom se členy ASFFH mohli stát taky. Hodnoty spojené s fantastikou „sledujeme a vytváříme“ už nějaký ten pátek. Teď jen, zda by nás kverulanty do spolku někdo doporučil.

Seznam obeslaných členů ASFFH pro rok 2014 (!) odhaluje konkrétní jména akademiků, z nichž mnohá známe – ať už mezi 53 členy odborné sekce, nebo 50 členy veřejné sekce. Záhadná Akademie konečně začíná nabývat konkrétnějších obrysů. Už víme, že v roce 2014 ji tvořilo 103 členů, a dokonce i kteří to jsou.

Národ odborníků

O žádných sekcích a jejich podílu na oceňování počinů ve fantastice není na zbytku stránek ani slovo, přesto nechápeme, proč odbornou sekci tvoří knihkupci a recenzenti, ale už ne nakladatelé. Protože by při hlasování upřednostňovali své tituly? To lze jistě ošetřit. Ale i kdyby každý nakladatel hlasoval výlučně pro své knihy, nakolik by pak v celkovém počtu byly jeho hlasy relevantní? A o kolik smysluplnější je hlasování knihkupců, tedy obchodníků, v jejichž zájmu je z logiky věci preferovat nikoliv tituly literárně hodnotné, ale prodejně nejúspěšnější?

Stejně tak ani zařazení recenzentů mezi odborníky nedává smysl. Zaprvé: dnešní hodnocení na webzinech mnohdy nemívají se skutečnými recenzemi příliš společného (více v příspěvku Proč už nerozesíláme recenzní výtisky každému). Zadruhé: někteří členové veřejné sekce jako třeba Viktor Janiš, Richard Klíčník nebo Ondřej Neff jsou pro nás většími odborníky než – bez urážky – většina recenzentů v odborné sekci dohromady.

Ale jak už bylo řečeno, dělení členstva na odborníky a veřejnost Akademie nijak neobjasňuje, a tak jsou dost možná naše rozpaky z tohoto poněkud elitářského nálepkování zbytečné.

Kritika jen pro kritiku?

Abychom si rozuměli, proti žádným odborníkům ani jejich nezávislým sdružením vůbec nic nemáme. Každý si může osobovat právo udělovat jakékoliv ceny a míra jejich prestiže bude přímo úměrná té jeho. Vždyť i my pořádáme svoji povídkovou soutěž a hodláme její autory ocenit. Nicméně pod tou soutěží jsme podepsáni jak jmény porotců, tak na soudu řádně registrovanou adresou včetně úřady přiděleného identifikačního čísla. Ze stránek Akademie však nevyplývá, že by jakoukoli právní subjektivitu měla.

Vše, co jsme si dosud o ASFFH zjistili, působí velmi pofidérním a amatérským dojmem. Její prezentace jak na webu, tak Facebooku je mizivá, zastaralá a působí velmi uzavřeně. Není jasné, co dalšího kromě udělování cen Akademie dělá, jak eviduje vyšlá díla ani jak reflektuje vývoj světové SF (což uvádí ve stanovách). Tohle že má být autorita, která na veletrhu Svět knihy uděluje autorům a nakladatelům výroční ceny za nejlepší fantastiku? Jako čtenáři zíráme. Jako autoři nechápeme. Jako nakladatelé jsme rozčarovaní.

Ticho po pěšině

Před zveřejněním tohoto textu jsme se obrátili na pana Ondřeje Moravu, předsedu Rady ASFFH, jehož e-mailová adresa je jediným kontaktem uvedeným na stránkách, a požádali ho o vyjasnění toho, co nechápeme.

Protože jsme se ani po čtyřech dnech odpovědi nedočkali, rozhodli jsme se výsledek svého pátrání zveřejnit v této podobě. Chceme totiž vyvolat alespoň nějakou diskuzi. Jsme toho názoru, že se stavu a směřování naší fantastiky věnuje málo péče. A že je načase znuděné podsvětní démony trochu pošťouchnout. Organizace, která se honosně nazývá Akademie a hodnotí to nejlepší z české fantastiky, jistě sama snese hodnocení od malého nakladatele.

A protože nechceme do věcí jen bohapustě šťourat, ale spíše být aktivní a nápomocní (viz příspěvek 7 kroků k dobré recenzi: Pozvánka do vyšší dívčí), současně se zveřejněním odesíláme přihlášku k členství v neviditelné Akademii a uvidíme, co se bude dít. A pokud snad dorazí kýžené odpovědi, rádi se o ně podělíme. ■