Tovaryši kalamáře 2021: seznam povídek

Tovaryši kalamáře 2021: seznam povídek

Milí hraničáři, milé hraničářky, drahé autorky a drazí autoři! Vypadá to, že se po letech počet soutěžních příspěvků i soutěžících ustaluje, což nás v redakci velmi těší. Nemenší radost nám dělá to, když v seznamu soutěžících vidíme stará...
Vyhlašujeme pátý ročník Tovaryšů kalamáře

Vyhlašujeme pátý ročník Tovaryšů kalamáře

Hranice jsou všude. Mezi společnostmi, kulturami, náboženstvími, v nás. Existují hranice státní, pohřební, obětní. Hranice možností, úspěchu, chudoby. Hranice světů, všedních dnů anebo dospělosti. Hranice nejčastěji oddělují, rozdělují, ale mohou také obohacovat....
Tovaryši kalamáře 2020: výsledky

Tovaryši kalamáře 2020: výsledky

Nuže, slyšte! Redakční porota v čele s čestnou členkou, spisovatelkou Věrou Mertlíkovou, dala hlavy dohromady a vyhlašuje výsledky IV. ročníku Tovaryšů kalamáře. A ano, tradiční kategorii C (povídky, které nezaujaly) jsme tentokrát byli nuceni...
Tovaryši kalamáře 2020: dojmy a pojmy

Tovaryši kalamáře 2020: dojmy a pojmy

Protože jsme se z jedné recenze loňské soutěžní antologie Krajina háďat dozvěděli, že jsme sami nepochopili význam tématu, na tom letošním jsme si dali skutečně záležet. Zevrubně jsme nastudovali slovníkové definice, konzultovali je s odborníky...
Tovaryši kalamáře 2020: seznam povídek

Tovaryši kalamáře 2020: seznam povídek

Tak nevíme. Obávali jsme se, zda letošní zpracování tématu humornou formou mnohé účastníky neodradí, a někteří lenivější porotci v to potají doufali. Přece jen, vtipná kaše neroste na stromech, že, haha. Ale zapomněli jsme na jednu věc: lidí, kteří...